Styregruppen for plastteknologi

Formand
Ion Marius Sivebæk
Tribologispecialist Novo Nordisk A/S og lektor, DTU Construct
imsi@dtu.dk

Bent Hall Jensen
Engineer, Novo Nordisk A/S
byhj@novonordisk.com

Carsten Lund
Owner, Epsilonplus
clu@epsilonplus.dk

Edwin Groothuis
Country Manager, Erteco Rubber & Plastics AB
edwin.groothuis@erteco.se

Emil Andersen
Materials Platform Manager, Lego A/S
emil.andersen@lego.com

Frank Rasmussen
Senior Injection Moulding Engineer, Coloplast
dkfrra@coloplast.com

Guido Tosello
Lektor, DTU Construct
guto@dtu.dk

Kristian Meldgaard Jørgensen
Senior Manager, LM Wind Power
kristian.jorgensen@lmwindpower.com

Niels Østergaard
Business Development Manager, Sønderborg Værktøjsfabrik
no@sv.dk

Rasmus Grusgaard
Innovationskonsulent, Plastindustrien
rg@plast.dk

Peter Sommer-Larsen
Senior Specialist, Teknologisk Institut
psl@teknologisk.dk